Vervolging

Activiteiten in het kader van de afhandeling van door opsporingsinstanties aan het Openbaar Ministerie aangeleverde strafdossiers.
Hierbij worden ook de rapportages van de reclasseringsorganisaties het basis- en vervolgonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gerekend.