Lancering De Staat van het MKB

Op 23 november 2015 is in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin ‘De Staat van het MKB’ gelanceerd. Hierbij  zijn een website en een overzichtspublicatie gepresenteerd.

Waarom een nieuwe website en overzichtspublicatie specifiek over het mkb?

De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering en een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken, CBS, MKB-Nederland en DARE, bestaande uit enkele hoogleraren die zich richten op ondernemerschap. Met dit nieuwe onafhankelijke platform willen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de in Nederland beschikbare kennis over het midden- en kleinbedrijf verbeteren. Naast een platform is De Staat van het MKB ook een samenwerkingsverband.  Betere informatievoorziening moet eveneens leiden tot een verbetering van beleid en dienstverlening gericht op het mkb.

De website

De website staatvanhetmkb.nl ontsluit kennis over het mkb op verschillende manieren. Naast relevante nieuwsberichten met rapporten en lopend onderzoek, presenteert staatvanhetmkb.nl de meest actuele cijfers over het mkb via dashboards en database MKB-StatLine. Deze data zijn ook beschikbaar als open data.

Overzichtspublicatie De staat van het mkb 2015

De staat van het mkb 2015 belicht het mkb vanuit verschillende thema’s waarbij de grote diversiteit binnen het mkb centraal staat. Het economisch belang van het mkb komt aan bod en ook wordt er een uitstapje gemaakt naar ooster- en zuiderburen om het Nederlandse mkb in internationaal perspectief te bezien. De mannen en vrouwen achter het bedrijf krijgen een gezicht bij het thema De Ondernemer en bij Dynamiek wordt gekeken naar starters, groeiers en andere ontwikkelingen. Er wordt een blik op de toekomst geworpen, door te kijken naar investeringen, verwachtingen van ondernemers en hoe het mkb er financieel voorstaat. Onderzoeksbureau Panteia schreef ook mee aan de kernpublicatie.