De staat van het mkb 2015

CBS stelde nieuw basismateriaal samen over de rol van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de economie van Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze publicatie presenteert inzichten die op basis hiervan verkregen kunnen worden, aangevuld met reeds bestaande inzichten uit andere bronnen. CBS brengt vanuit verschillende invalshoeken in beeld wat “de staat” van het mkb (alle bedrijven met minder dan 250 werkzame personen) is. In het laatste deel presenteert onderzoeksbureau Panteia een nieuwe typologie van het mkb.

Aanvullend op deze publicatie is de website www.staatvanhetmkb.nl gelanceerd, een platform met mkb-onderzoek, gevormd door diverse organisaties.