CORRECTIE op artikel: Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

Helaas zijn er vanmorgen onjuiste cijfers gepubliceerd over de ledenaantallen van vakbonden. Dit betreft met name aantallen van de bij de vakcentrale FNV aangesloten bonden. De statlinetabellen en het daarop gebaseerde bericht zijn daarom van de website van CBS verwijderd. CBS komt zo spoedig mogelijk met gecorrigeerde cijfers.