Kemlerbord

De gevarenklasse staat in combinatie met een stofidentificatienummer vermeld op een rechthoekig oranje bord. Het Gevaarsidentificatienummer (GEVI), ook wel Kemler nummer of code genoemd staat altijd boven het stofidentificatienummer.
Kemlerbord is één van de bijna 700 begrippen uit de begrippenlijst Wegtransport en Logistiek (TLN, CBS)