Twee procent van het wegvervoer met gevaarlijke stoffen

© ANP

In 2014 zijn bijna 690 miljoen ton  goederen over de weg in Nederland verplaatst. Hiervan valt bijna twee procent (ruim 12 miljoen ton) onder de categorie gevaarlijke stoffen. Driekwart hiervan is vervoerd door een Nederlandse vrachtauto’s en een kwart door buitenlandse vrachtauto’s. Vloeibare brandstoffen als diesel en benzine werden het meest vervoerd. In de provincie Zuid-Holland werd de helft van de gevaarlijke stoffen geladen. Dit meldt CBS.

Vooral veel vloeibare brandstoffen

Bijna 60 procent van alle vervoerde gevaarlijke stoffen door Nederlandse vrachtauto’s betreft brandbare vloeistoffen als benzine,  en diesel. Ook worden relatief veel gassen - zoals propaan en LPG (13 procent)-  en bijtende stoffen - zoals zoutzuur en zwavelzuur (12 procent)-  vervoerd. Onder vaste brandbare stoffen vallen bijvoorbeeld hooi en stro (dat in brand kan vliegen als het vochtig wordt) en vaste chemicaliën zoals fosfor en zwavel.

Bijna de helft van gevaarlijke stoffen geladen in Zuid-Holland.

Nederlandse wegvoertuigen maakten in 2014 over de Nederlandse wegen 525 duizend ritten met gevaarlijke stoffen en verplaatsten hierbij ruim 9 miljoen ton. Gemiddeld is dat 18 ton per rit. Ruim 10 procent van de in Nederland geladen goederen had een bestemming over de grens.
Bijna de helft van alle vanuit Nederland vervoerde gevaarlijke stoffen werd geladen in Zuid-Holland. Door de aanwezigheid van veel olieraffinaderijen in het Rotterdamse havengebied en aanvoer over zee  is alleen al 40 procent van deze gevaarlijke stoffen geladen in Rotterdam. Van deze stoffen bleef een derde binnen Rotterdam, ging 10 procent naar het buitenland en werd de rest in diverse gemeentes in Nederland gelost.

Geladen gevaarlijke stoffen door Nederlandse vrachtauto’s (x 1000 ton), 2014

kaartje gevaarlijke stoffen naar provincie

Gevaarlijke stoffen vooral via binnenvaart

Van het totaal vervoerd gewicht van gevaarlijke stoffen over de weg, via binnenvaart en over het spoor ging in 2014 9 procent per vrachtauto. Met een binnenvaartschip werd veruit het meeste gewicht aan gevaarlijke stoffen vervoerd (88 procent). Dit betrof vooral het vervoer van diesel. Op een trein werd 3 procent van de gevaarlijke stoffen geladen.

Een vrachtauto met gevaarlijke stoffen is te herkennen aan het kemlerbord: het rechthoekig oranje bord op de voor- en achterkant.
Uit: Begrippenlijst wegtransport en logistiek (TLN, CBS)