Kinderopvang door één persoon sterk in opkomst

© ANP

Op 1 juli van dit jaar telde Nederland ruim 7 100 kinderopvangbedrijven die door één persoon worden gerund, meldt CBS. Dit is ongeveer zes keer zo veel als in 2007. Ruim driekwart van het totaal aantal kinderopvangbedrijven bestaat tegenwoordig uit één werkzame persoon. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een gastouder of een zelfstandige zonder personeel.

Kinderopvangbedrijven naar werkzame personen (2007 - 3e kw 2015)

Door aanpassingen in de kinderopvangsubsidieregelingen is er na 2011 sterk bezuinigd op de opvang van kinderen. Hiermee kwam een groter deel van de kosten voor rekening van de ouders. Ook na vermindering van de subsidie bleef het aantal kleine kinderopvangbedrijven stijgen, terwijl het aantal bedrijven met meer dan honderd werkzame personen afnam.

Het totaal aantal werkzame personen in de kinderopvang daalde in de jaren 2011-2013 met bijna 14 duizend. De omzet in de branche daalde in dezelfde periode van 3,6 naar 3,1 miljard euro.

Ontwikkeling aantal bedrijven in de kinderopvang (2015, 3e kw, t.o.v. 2007, 1e kw)

Bronnen, StatLine:

Bedrijven; branche (SBI 2008)

Welzijnswerk en kinderopvang; financiën, personeel en productie