Rotterdamse haven

Tot de Rotterdamse haven worden ook de havens van Dordrecht, Moerdijk en Vlaardingen gerekend.