Meer overledenen, minder geboortes

© ANP

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van 2015 minder sterk gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de natuurlijke groei was laag: het afgelopen half jaar werden er minder kinderen geboren terwijl er meer mensen stierven. De immigratie bleef relatief hoog, waardoor de bevolking met bijna 22 duizend mensen groeide. Dit meldt CBS.

Groei van de Nederlandse bevolking in de eerste helft van het jaar, 2005-2015

5 duizend mensen erbij door natuurlijke groei

De natuurlijke groei van de Nederlandse bevolking (het verschil tussen sterfte en geboorte) lag in de eerste helft van 2015 vrij laag. Er overleden relatief veel mensen (77 duizend) en tegelijk werden er minder kinderen geboren: 82 duizend tegenover 85 duizend in de eerste helft van 2014. In het eerste kwartaal stierven er gedurende een aantal weken zelfs meer mensen dan er geboren werden en was er sprake van een negatieve natuurlijke groei. Als gevolg van de vergrijzing verwacht CBS dat er in de toekomst vaker periodes voorkomen waarin de sterfte hoger ligt dan het aantal geboortes.
Per saldo nam de Nederlandse bevolking door natuurlijke groei met 5 duizend mensen toe. Ter vergelijking: in het eerste halfjaar van 2014 was er een natuurlijke groei van ruim 16 duizend mensen.

Sterfgevallen en geboortes per week, 2014 en 2015

Vooral meer overledenen onder ouderen

Tussen januari en juni overleden vooral meer 80-plussers, 15 procent meer dan in 2014. Onder de bevolking tot 60 jaar bleef de sterfte ongeveer gelijk. De hoge sterfte viel samen met een lange griepgolf die 21 achtereenvolgende weken aanhield. In de eerste helft van 2013 stierven er ook relatief veel mensen (74 duizend). Toen was er een kortere griepgolf, maar ook een strenge winter.

Sterfgevallen in de eerste helft van het jaar, 2005-2015

Immigratie neemt verder toe, vooral meer Syriërs

Het aantal immigranten lag in het afgelopen half jaar hoger dan een jaar eerder, toen ook al een record aantal immigranten in Nederland kwam wonen. Er vestigden zich 82 duizend mensen, 6 duizend meer dan vorig jaar. Vooral Syriërs schreven zich vaker in bij een Nederlandse gemeente, bijna 1 500 per maand. In totaal kwamen er 9 duizend Syriërs bij, 6 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Voor het eerst sinds 2009 is het aantal Oost-Europeanen dat zich inschrijft bij een gemeente niet verder toegenomen. Per saldo vestigden zich van januari tot en met juni ruim 5 duizend Polen in Nederland, iets minder dan een jaar eerder.

Immigratie, emigratie en saldo buitenlandse migratie in de eerste helft van het jaar, 2005-2015

De emigratie nam licht toe, ruim 65 duizend mensen vertrokken uit Nederland. Per saldo kwamen er daardoor in de eerste helft van het jaar bijna 17 duizend mensen bij door buitenlandse migratie. Dat is 4 duizend meer dan in januari tot en met juni vorig jaar. Er vertrokken meer Nederlanders, maar ook andere Europeanen gingen vaker weg uit Nederland. Dit hangt samen met de hoge immigratie vanuit Europa. Van deze immigranten vertrekt na verloop van tijd ook weer een deel.

Bronnen: