Nederlandse bedrijfsleven/ Business economy

Het gedeelte van de Nederlandse economie dat bestaat uit de SBI-secties B tot en met N, exclusief K. Hiertoe behoren onder andere delfstoffenwinning, industrie, bouw, handel, horeca en commerciële dienstverlening. Landbouw, financiële instellingen, overheid, onderwijs en zorg horen hier niet bij.