Arbeidsethos

Een sterk arbeidsethos blijkt uit instemmen met de stellingen of - voor stelling 1 en 6 - het tegenspreken ervan. Hoe hoger het aandeel dat het (on-)eens is met de stellingen, hoe sterker het arbeidsethos van een bevolkingsgroep is.