MOE-landers

De Midden- en Oost-Europese landen (ook MOE-landen genoemd) zijn de landen die sinds 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie. Het gaat om Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen (op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toegetreden), Roemenië en Bulgarije (op 1 januari 2007 toegetreden) en Kroatië (op 1 juli 2013 toegetreden).

De hier gepresenteerde cijfers gaan over eerstegeneratieallochtonen die als inwoner staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA, vanaf 2014 Basisregistratie persoonsgegevens) en die geboren zijn in een van de genoemde Midden- en Oost-Europese landen.