Rechthebbenden ouderschapsverlof

Werknemers met werk van 12 uur of meer per week en kind(eren) van 0-8 jaar, die voor een of meerdere van die kinderen nog recht hebben op ouderschapsverlof of op moment van enquêteren nog van dit recht gebruik maken.