Zelfstandige zonder personeel

Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend. Binnen de groep zelfstandigen zonder personeel kan onderscheid worden gemaakt tussen zelfstandigen die eigen arbeid of diensten aanbieden, en zelfstandigen die producten of grondstoffen verkopen.