Sterke toename flexwerk

CBS & TNO

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent.

Focus op flexibilisering

De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ geeft een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal. Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze verschillen hangen samen met de mate van verstedelijking: in de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst.
Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één derde een vaste baan. Werknemers in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben een grotere kans op vast werk dan werknemers in andere provincies.

Personen met betaald werk naar arbeidsrelatie

Meer werknemers met twee of meer banen

Het aandeel werknemers met twee of meer banen – in loondienst en/of als zelfstandige – is toegenomen van 6 procent in 2004 naar 8 procent in 2014. Werknemers die meerdere banen combineren vanuit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of afwisseling, zijn tevredener, bevlogener en beter inzetbaar dan werknemers met één baan. Werknemers die banen combineren uit pure financiële noodzaak hebben daarentegen vaker burn-outverschijnselen, zijn minder tevreden, minder bevlogen en zijn minder goed inzetbaar dan werkenden die één baan hebben.

Innovatieve bedrijven gaan beter om met hun flexwerkers

Bedrijven met veel flexwerkers zijn niet innovatiever dan bedrijven met veel vaste krachten. Werkgevers die flexwerkers ontwikkelmogelijkheden en uitdaging bieden en die zorgen voor opname van flexwerkers in de bedrijfscultuur blijken wel innovatiever te zijn dan werkgevers die dat niet doen.

‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus flexibilisering’ is een gezamenlijke publicatie van het CBS en TNO. Het boek bevat daarnaast ook bijdragen van auteurs van Reflect (Tilburg University), Utrecht School of Economics (Universiteit Utrecht), Ecorys, WSI Hans-Böckler-Stiftung en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Op 25 juni a.s. organiseren CBS en TNO een symposium  over deze publicatie. Meer info daarover vindt u hier.
Meer actuele CBS-cijfers en -publicaties over arbeidsmarktdynamiek en flexibilisering staan hier.

Meer informatie over TNO  en www.monitorarbeid.tno.nl/