Werknemer met een flexibele arbeidsrelatie

Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is.
Hiertoe behoren:

  • werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband én vaste uren
  • werknemers met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer én vaste uren
  • werknemers met een tijdelijk dienstverband korter dan 1 jaar én vaste uren
  • oproep/-invalkrachten
  • uitzendkrachten
  • werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren
  • werknemers met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren