Dit gebeurt er op zomaar een doorsnee dag in Nederland

© Hollandse Hoogte
Geboortes, sterfte, huwelijken en verhuizingen. Demografisch gezien staat Nederland allesbehalve stil.

Elke dag is vol van demografische bedrijvigheid. CBS zet vandaag in dit filmpje wat zaken op een rijtje, in een poging om een doodgewone dag in Nederland in cijfers te vatten. Actuele cijfers over het aantal sterfgevallen per jaar en per week zijn ook te vinden via de speciale coronapagina

Geboorte

Op een gemiddelde dag in Nederland worden er 478 kinderen geboren. De jongens zijn met 245 tegen 233 iets in de meerderheid ten opzichte van de meisjes. Elke dag komen er 8 tweelingen ter wereld. De bevolking groeit met 136 mensen per dag.

Vandaag staat de bevolkingsteller op zo’n 16,9 miljoen mensen. Rond 2040 zullen dat er waarschijnlijk 18 miljoen zijn. Van de 7,6 miljoen huishoudens hebben er 1,1 miljoen 1 kind, een even groot aantal heeft 2 kinderen. 407 duizend huishoudens hebben 3 kinderen of meer, 224 gezinnen bestaan uit 10 kinderen of meer.

Sterfte

Al jaren sterven er in Nederland minder mensen dan er worden geboren, en dat blijft ook nog even zo. Maar vanaf 2037 is dat omgekeerd en overlijden er meer mensen dan er ter wereld komen. In 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Op een doorsnee dag als vandaag komen 381 mensen te overlijden. Zo’n 45 procent van de overleden mannen en 63 procent van de overleden vrouwen is ouder dan 80 jaar.

Geboorte en sterfte per jaar, naar geslacht
 

(Gestrande) huwelijken 

Gemiddeld trouwen 414 mensen per dag. Voor 40 bruidegoms en 35 bruiden is het niet de eerste keer dat ze iemand eeuwige trouw beloven. Elke dag halen 24 echtparen de mijlpaal van hun diamanten bruiloft, oftewel hun zestigjarig huwelijk. Lang niet iedereen blijft zo lang bij elkaar: dagelijks lopen 92 huwelijken na een echtscheiding op de klippen. Elke dag worden 15 huwelijken ontbonden die een looptijd van nog geen 5 jaar hebben.

Aantal huwelijkssluitingen (inclusief partnerschapsregistratie) en echtscheidingen
 

Verhuizen

Op zomaar een dag in Nederland verhuizen 4 325 mensen. De meesten (2 532) doen dat binnen gemeentegrenzen. 227 jongeren wagen de stap om vanuit hun ouderlijk huis met hun partner te gaan samenwonen. 378 jongeren gaan dagelijks op zichzelf wonen.
Gemiddeld verhuizen 497 mensen die in het buitenland woonden naar Nederland. Bijna de helft (4 op de 10) van de immigranten kiest voor Nederland om werkgerelateerde redenen. 71 mensen krijgen op een doorsnee dag de Nederlandse nationaliteit. In Nederland wonen vandaag 3,5 miljoen allochtonen, waarvan 2 miljoen niet-westerse. Bijna de helft van die laatste groep is wel in Nederland geboren.

Meer weten? Bekijk hier de Poster "Op een doorsnee dag".