Technische toelichting

Economische groei in dit persbericht is de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de tabel is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen, sterk.

Grootstedelijke gebieden

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld. ‘Utrecht’ staat voor Stadsgewest Utrecht, ‘Amsterdam’ is de benaming voor het COROP-gebied Groot-Amsterdam (inclusief de Haarlemmermeer met Schiphol), ‘Den Haag’ betreft het COROP-gebied Agglomeratie ’s-Gravenhage en ‘Rotterdam’ staat voor het sub-COROP gebied Rijnmond.

Terug naar artikel