Nederlandse detailhandel blijft achter bij andere Europese winkeliers

Het jaar 2014 eindigde voor de Nederlandse detailhandel positief. Voor het eerst in zes jaar tijd was er sprake van een groei van de verkopen (volume), zoals het CBS eerder heeft gemeld. De Nederlandse detailhandel blijft echter, ondanks dit herstel, achter bij de detailhandel in andere Europese landen. Nederland ligt met een volumegroei van 1,0 procent onder het gemiddelde van EU; de volumegroei in de EU bedroeg bijna 2 procent.  In slechts acht van de 27 andere EU-landen was de ontwikkeling minder dan in Nederland. In vijf landen kromp het volume zelfs. In buurlanden België en Duitsland zagen winkeliers met respectievelijk 1,1 en 1,7 procent iets meer groei. Luxemburg en veel Oost-Europese landen toonden een forsere groei.

Nederlandse detailhandel herstelt langzamer dan buurlanden

De Nederlandse detailhandel  presteert al sinds de kredietcrisis van 2008 minder goed dan de winkeliers in de buurlanden, terwijl deze in de jaren voor de crisis juist sterker groeide. In België bleef het verkoopvolume gestaag toenemen, ook in de crisisjaren. En ook de Duitse detailhandel  toonde na 2009 al weer overwegend groei. In Nederland was er echter vijf jaar lang sprake van krimp en pas in 2014 werd een bescheiden volumegroei van 1 procent gerealiseerd. 
De teruggang in verkopen in de detailhandel valt samen met de afname van de consumptie van huishoudens in Nederland tussen 2009 en 2014. Waar in België en Duitsland de consumptie doorgaans bleef groeien in die periode, kromp in Nederland de consumptie aanzienlijk. Nederlanders zagen vier jaar op rij (2010-2013) hun koopkracht afnemen. Ook speelden de ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt de consumptie parten.  In 2014 was de consumptie bijna 5 procent minder dan in 2008. In België en Duitsland werd er circa 5,5 procent meer geconsumeerd.

Verkopen Nederlandse non-foodwinkels hard geraakt

Vooral onze non-foodsector blijft achter in vergelijking met de rest van Europa. De verkopen in bijvoorbeeld  kledingwinkels, winkels in consumentenelektronica en speelgoedwinkels vielen na 2008 ver terug. Ook winkels gericht op het inrichten en aankleden van woningen boekten veel minder omzet. Hoewel er in 2014 voor het eerst in vijf jaar sprake was van meer verkopen in de Nederlandse non-foodwinkels, lag het niveau nog steeds ruim onder dat van 2005. Bij de Belgische en Duitse collega’s was er sinds 2005 juist sprake van een overwegend opwaartse tendens in de non-foodbranche.

Foodsector redelijk op peil gebleven

De verkopen van Nederlandse  winkels in voedings- en genotmiddelen stegen in 2014 met 1,2 procent. Dat is meer dan het Europese gemiddelde voor deze branche van 0,6 procent. In tegenstelling tot de non-foodwinkels zijn de verkopen in de foodsector ten opzichte van 2005 licht toegenomen. Na de kredietcrisis van 2008 zijn de verkopen redelijk op peil gebleven, terwijl in de buurlanden het volume juist kleiner was dan in 2005.

Bron: Eurostat.