Prestatiebeloning

Dit is een incidentele, variabele beloning die niet is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De gemiddelde prestatiebeloning van werknemers is het jaartotaal aan uitbetaalde prestatiebeloningen gedeeld door het arbeidsvolume.  De verdeling van prestatiebeloningen naar werknemers is wel per baan geanalyseerd.