Export geboycotte voedingsproducten naar Rusland vrijwel opgedroogd

Nadat de handelsbeperkingen tussen Rusland en de Europese Unie van kracht werden is de Nederlandse exportwaarde van geboycotte voedingsproducten naar Rusland vrijwel opgedroogd. Ook werden minder machines uitgevoerd. In de periode augustus-november 2014 daalde de totale exportwaarde met 8 procent tot 2,2 miljard euro. In de eerste zeven maanden van 2014 daalde de exportwaarde naar Rusland met 9 procent (tot 3,7 miljard euro). Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Nauwelijks nog boycotgoederen naar Rusland

In augustus 2014 kondigde de Russische overheid een importverbod voor alle EU-lidstaten af van producten van vlees, zuivel, vis, groenten en fruit. Sindsdien verminderde de export van deze boycotgoederen in de periode augustus-november van 200 miljoen euro in 2013 naar 28 miljoen euro in 2014. Dit zijn goederen die niet in de EU geproduceerd zijn maar wel via Nederland uitgevoerd mogen worden (wederuitvoer).

Sancties vooral ongunstig voor kaasexport

Vooral Nederlandse kaas was de laatste jaren in Rusland juist steeds meer in trek. In de periode 2009-2013 verdrievoudigde de exportwaarde van kaas tot 233 miljoen euro. Nadat Nederlandse kaas niet meer welkom was is de export met 96 miljoen euro afgenomen. Dat is 56 procent van de totale exportkrimp van boycotgoederen.

Buiten voeding beperkte exportkrimp

Buiten de exportkrimp van voeding is de uitvoer in de eerste vier maanden van de boycot met 10 miljoen euro in waarde gedaald. De grootste daling vond plaats bij de uitvoer van machines terwijl de chemie-export in waarde is toegenomen. Circa 80 procent van de dual-use goederen heeft betrekking op machines en 10 procent op chemie.

Export machines wel fors in de min

In de periode januari-juli 2014 is de export van machines naar Rusland met 15 procent in waarde afgenomen tot 1,6 miljard euro (-273 miljoen euro). In de maanden augustus tot en met november 2014 nam de export van machines met 7 procent af tot 1 miljard euro. Dit is 75 miljoen euro minder vergeleken met dezelfde periode in 2013. De export van machines naar Rusland is in de periode januari-november 2014  iedere maand, met uitzondering van april, in waarde afgenomen.

Internationale handel naar Rusland, per goederensoort

Voor meer informatie zie dossier Rusland