Nareizende gezinsleden

De asieldefinitie is met ingang van april 2014 aangepast. Als een asielzoeker binnen 3 maanden na het verkrijgen van een asielvergunning gezinsleden laat overkomen, dan wordt aan deze nareizende gezinsleden ambtshalve een verblijfsvergunning verleend. Deze nareizende gezinsleden moesten voorheen een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. Zij werden altijd als asielzoeker geteld, maar dit is vanaf april 2014 niet langer het geval. Vanaf deze datum hoeft geen asielverzoek te worden ingediend om in aanmerking te komen voor de vergunning en worden de nareizigers daarom niet langer als asielzoeker geteld. Als gevolg hiervan is er tijdelijk sprake van een breuk in de asielreeksen. Over de periode april tot en met december 2014 ging het om circa 4 duizend nareizigers. In verband met de volgtijdelijke en de internationale vergelijkbaarheid zullen, zodra dit mogelijk is, de asielcijfers met terugwerkende kracht vanaf 2008 conform de nieuwe definitie worden vastgesteld, waarbij deze na reizende gezinsleden dus niet meer als asielzoekers worden geteld.