Goederenexport

De gebruikte uitkomsten zijn gebaseerd op de statistiek Internationale handel in goederen. Deze volgt de verordening vanuit Eurostat (grensoverschrijding, op basis van FTS). In het conjunctuurbericht internationale handel in goederen wordt de BPM6 (of ESA 2010) verordening gevolgd. Deze verordening volgt de internationale handel volgens het economisch eigenaarsprincipe. De uitkomsten in de goederenhandel op basis van grensoverschrijding kunnen behoorlijk verschillen met de uitkomsten die gebaseerd zijn op het eigenaarsprincipe. Een toelichting op deze verschillen vindt u elders op de CBS-website.