Waarde export krimpt fractie in 2014

In de eerste tien maanden van 2014 was de waarde van de goederenexport 0,25 procent lager dan dezelfde periode van 2013. Vooral de lagere afzetprijzen speelden hier een rol. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Forse exportkrimp door lagere prijzen olie en gas

De lagere export komt vrijwel geheel voor rekening van 9,8 miljard euro minder uitvoer van ruwe aardolie, olieproducten en aardgas. De overige handelssectoren konden dit verlies met een exportgroei van 8,9 miljard euro niet compenseren. Vooral de Nederlandse producenten van gespecialiseerde machines deden goede zaken in het buitenland. Voor de Nederlandse export is het belang van de industriële export vele malen groter dan wederuitvoer.

Mutatie exportwaarde per productcategorie (jan-okt 2014 t.o.v. jan-okt 2013)

Mutatie exportwaarde per productcategorie (jan-okt 2014 t.o.v. jan-okt 2013)

Handelsklimaat ongunstig voor olie en gas

De handel in (olie)producten heeft in de periode januari-oktober 2014 veel last gehad van veranderde marktomstandigheden zoals verplaatsing van productielocaties naar Azië. Ook de aanhoudende geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten en de winning van schaliegas speelden een rol. Doordat de handel met oplopende voorraden kwam te zitten werden (olie)producten tegen een lagere prijs geëxporteerd.

De export van aardgas was ook lager door een kleinere vraag als gevolg van het zachte weer. De gasprijs lag in de eerste tien maanden van 2014 onder het niveau van dezelfde periode van 2013. Lagere aardgasexport had een negatief effect op de exportontwikkeling van circa 1 procentpunt.

Exportkrimp naar Duitsland, exportgroei naar VS en Brazilië

Aardgas en motorbrandstoffen zijn de belangrijkste exportproducten naar Duitsland. Deze producten van Nederlandse makelij hebben flink bijgedragen aan de 2,7 procent exportkrimp naar de oosterburen.
In de periode januari-oktober 2014 verplaatste de export van in Nederland geproduceerde gespecialiseerde machines zich van Taiwan naar de Verenigde Staten. Daarnaast werd de VS een belangrijker afzetgebied van medicijnen (wederuitvoer).
De exportgroei naar Brazilië komt grotendeels voor rekening van vaartuigen geleverd door de Nederlandse industrie. Deze worden gebruikt in de Braziliaanse olie-industrie om onderzeese pijpleidingen aan te leggen.

Grootste stijgers en dalers per product (jan-okt 2014 t.o.v. jan-okt 2013)

Grootste stijgers en dalers per product (jan-okt 2014 t.o.v. jan-okt 2013) 

Grootste stijgers en dalers per land (jan-okt 2014 t.o.v. jan-okt 2013)

Grootste stijgers en dalers per land (jan-okt 2014 t.o.v. jan-okt 2013)

StatLine:Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling