Inkomensafhankelijk huurbeleid

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2013 afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Er geldt een maximaal basishuurverhogingspercentage voor alle zelfstandige woningen van inflatie (van het voorgaande jaar) plus een opslagpercentage (1,5 procent), dus 4 procent. Daarnaast is om de doorstroming te bevorderen voor huishoudens met een inkomen boven €34 085 een hogere huurverhoging toegestaan.

De maximale huurstijging voor 2014 is:

  • inkomens tot en met € 34 085                           2,5% + 1,5%             = 4,0%
  • inkomens van € 34 085 tot en met € 43 602     2,5% + 1,5% + 0,5% = 4,5%
  • inkomens boven € 43 602                                 2,5% + 1,5% + 2,5% = 6,5%