Inflatie 2014 laagste in ruim 25 jaar

De inflatie is in 2014 gemiddeld uitgekomen op 1 procent. De prijsstijging van producten en diensten die consumenten kopen is in ruim 25 jaar niet zo laag geweest. Veel producten en diensten waar consumenten hun geld aan uitgeven zijn niet of nauwelijks in prijs gestegen. De huren stegen daarentegen fors. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Inflatie uitzonderlijk laag

De inflatie was in 2014 uitzonderlijk laag en volgt na een periode met hogere inflatie. In 2013 was de inflatie 2,5 procent. Dat kwam vooral doordat de inflatie sterk werd beïnvloed door belastingverhogingen. Gemiddeld kwam de inflatie de laatste 25 jaar uit op 2,2 procent.

Inflatie

Inflatie in procent

Hoge huurstijging en belastingverhoging verhogen inflatie in 2014

De stijging van de woninghuren droeg in 2014 het meeste bij aan de inflatie. Gemiddeld waren de huren ruim 4 procent hoger dan in 2013. Belastingverhogingen droegen ook bij aan de inflatie. Zo ging de motorrijtuigenbelasting in januari 2014 fors omhoog. Zonder de huur- en belastingverhoging zou de inflatie -0,1 procent zijn.

Inflatie zonder gas, elektriciteit en autobrandstoffen stijgt harder

De inflatie werd in 2014 flink gedrukt door de prijsdaling van gas, elektriciteit en autobrandstoffen. De energieprijzen zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen op de wereldmarkt. Daarom wordt ook wel gekeken naar de inflatie exclusief energie. In 2014 was het verschil tussen deze twee maatstaven gemiddeld 0,2 procentpunt. In de tweede helft van het jaar liep dit verschil op naar 0,5 procentpunt door de forse daling van de olieprijs.

Inflatie en inflatie exclusief energie

Inflatie en inflatie exclusief energie in procent

Veel producten en diensten niet of nauwelijks in prijs gestegen

Veel producten en diensten zijn in 2014 niet of nauwelijks in prijs gestegen. Mede door het uitblijven van prijsverhogingen bij producenten en de geringe stijging van de cao-lonen was er weinig aanleiding om de prijzen voor consumenten fors te verhogen.

Cao-loonstijging gelijk aan inflatie

Gedurende de economische malaise van de laatste jaren bleef de stijging van de cao-lonen achter bij de inflatie. Door de daling van de inflatie kwamen de inflatie en de cao-loonstijging weer in lijn met elkaar. Dat de cao-lonen minder of meer stijgen dan de inflatie betekent niet onmiddellijk dat de koopkracht voor werknemers verandert. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing.

Inflatie en cao-loonstijging

Inflatie en cao-loonstijging in procent

Inflatie Nederland lager dan in de eurozone

Het CBS publiceert ook de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) zodat de Nederlandse inflatie goed vergeleken kan worden met andere landen. De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in 2014 gemiddeld uitgekomen op 0,3 procent, de laagste inflatie sinds de start van de HICP in 1997.De inflatie in de eurozone is op jaarbasis uitgekomen op 0,4 procent, het laagste percentage sinds 2009.
Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie volgens HICP

Inflatie volgens HICP in procent
Bronnen: