Winst

Het verschil tussen alle baten en alle lasten.