Werkgeversbijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage op basis van het loon die de werkgever betaalt.