Vermogenseis van De Nederlandsche Bank

Zorgverzekeraars moeten voor de basisverzekering voldoen aan een vermogenseis, de solvabiliteitseis. Deze eis is opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB). De solvabiliteitseis is sinds 2012 11 procent. Dit betekent dat verzekeraars een eigen vermogen hebben van minimaal 11 procent van het gemiddelde van de bruto schade van de afgelopen drie jaar. Tot 2012 gold nog een solvabiliteitseis van 9 procent.