Vermogen

Het eigen vermogen (exclusief leningen). Het eigen vermogen wordt grotendeels bepaald door de winst of verlies van het jaar ervoor en het eerder opgebouwde vermogen. Het vermogen verandert echter ook door waarderingsverschillen. Het eigen vermogen is gewogen naar de mate waarin een zorgverzekeraar de basisverzekering aanbiedt. Dit gewicht is minimaal 0,9 en veelal 1.