Premie van de basisverzekering

De premie van de basisverzekering is gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat huishoudens direct aan de verzekeraar betalen (exclusief aanvullende verzekeringen). Deze premiebedragen zijn gecorrigeerd voor de gemiddelde no-claimvergoeding tot 2008 en het geschatte gemiddelde bedrag van het eigen risico in de jaren daarna.