Geleden schaden

De officiële term is ‘geleden schaden eigen rekening’. De geboekte bruto schaden zijn gecorrigeerd voor herverzekeringen en wijziging voorziening voor te betalen schaden. Het bedrag maakt deel uit van het totaal aan lasten.