Opleidingsniveau

Met opleidingsniveau wordt het hoogst voltooide onderwijsniveau bedoeld.
Onder lager opgeleiden worden mensen gerekend met als hoogst voltooide niveau basisonderwijs, vmbo, mbo1 of avo-onderbouw. Hoger opgeleiden zijn personen met als hoogst voltooide niveau havo, vwo, mbo2, 3, 4, hbo of wo.
Omdat kinderen, jongeren en jongvolwassenen vaak nog bezig zijn met hun onderwijscarrière, waardoor het lastig is hun opleidingsniveau vast te stellen, zijn in deze analyse alleen personen van 25 jaar of ouder meegenomen.