Vooral buitenlandse toeristen overnachten vaker in Nederland

In 2013 hebben ruim 34 miljoen gasten in ons land overnacht, 700 duizend (2 procent) meer dan in 2012. Zij brachten 96 miljoen nachten door in logiesaccommodaties, 3 miljoen meer dan in 2012. Veertig procent van de gasten komt uit het buitenland. Dit maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Toerisme 2014.

Gasten in logiesaccommodaties in Nederland

Gasten in logiesaccommodaties in Nederland

Het aantal buitenlandse gasten nam in 2013 met 580 duizend toe. Deze groei heeft zich ook in 2014 doorgezet. Volgens voorlopige cijfers namen in het eerste halfjaar van 2014 zowel het aantal buitenlandse gasten als hun overnachtingen met 11 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Voor gasten uit Nederland was de toename respectievelijk 4,8 procent en 3,5 procent.

De groei van het aantal buitenlandse gasten in 2013 was vooral te danken aan de komst van meer toeristen uit Duitsland en België , traditioneel de landen waar de meeste toeristen vandaan komen. Ook kwamen er meer toeristen uit Azië, waaronder China. Het CBS publiceerde eerder al dat buitenlandse toeristen in 2013 voor 15 miljard euro besteedden in Nederland.

Meer Duitsers en Belgen, minder Spanjaarden, Grieken en Amerikanen

Van de buitenlandse toeristen verbleef 80 procent in een hotel. In het hotelsegment nam vooral het aantal gasten toe uit Duitsland, België en in mindere mate het Verenigd Koninkrijk. Procentueel groeide vooral het aantal gasten uit China, Rusland, Indonesië, Turkije en Polen. Het marktaandeel van deze landen in het totaal aantal buitenlandse hotelgasten is evenwel klein, per land nog geen 2 procent. Er kwamen vooral minder hotelgasten uit Spanje, Griekenland en de Verenigde Staten.

Vooral Amsterdam in trek

Bijna de helft van alle buitenlandse hotelgasten overnachtte  in Amsterdam. Het waren voor een belangrijk deel gasten uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Azië die op het grote culturele aanbod in de hoofdstad afkwamen.

Bron: Toerisme 2014