Ziektelast

Ziektelast is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten, uitgedrukt in ‘DALY’s’, disability-adjusted life-years.