Niet-onderwijsvolgende jongeren

Iedereen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar die in de vier weken voorafgaand aan het interview geen onderwijs volgde. Het gaat zowel om door de overheid bekostigd onderwijs als particulier onderwijs (indien dit leidt tot een in Nederland erkend diploma).