Werkloze jongeren minder snel aan de slag

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Laagste aandeel in afgelopen tien jaar

Van de niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren in het eerste kwartaal van 2014 had 31 procent na drie maanden werk. Dit is  het laagste cijfer in de afgelopen tien jaar. Kort na het uitbreken van de economische crisis eind 2008 werd het voor werkloze jongeren die van school zijn aanzienlijk moeilijker om op korte termijn een baan te vinden. In eerste kwartaal van 2008 had ruim de helft na drie maanden werk, in hetzelfde kwartaal van 2009 was dit percentage teruggelopen naar bijna 40 procent. Het herstel van de arbeidsmarkt in 2010 en 2011 maakte het voor jongere werklozen iets eenvoudiger snel werk te vinden. Dit nam echter weer af in 2012, toen de arbeidsmarkt opnieuw verslechterde.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2008, net vóór de crisis, ligt het aandeel werkloze jongeren dat  werk vond 21 procentpunten lager. Voor niet-onderwijsvolgende werklozen van 27 tot 65 jaar was dit aandeel over deze periode met 6 procentpunten gedaald (van 24 naar 18 procent).

Aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren (15 tot 27 jaar) met werk binnen drie maanden

Aandeel niet onderwijsvolgende werkloze jongeren (15 tot 27 jaar) met werk binnen drie maanden

Sterkste daling bij middelbaar opgeleide werkloze jongeren

In het eerste kwartaal van 2014 waren 30 duizend werkloze jongeren laagopgeleid, 52 duizend middelbaar opgeleid en 16 duizend hoogopgeleid. Vooral voor de middelbaar opgeleiden is het de afgelopen periode moeilijker geworden een baan te vinden van tenminste 12 uur per week. Hiervoor zijn twee perioden vergeleken waarin drie jaren zijn samengenomen, om de verschillen statistisch betrouwbaar te kunnen bepalen. Het aandeel middelbaar opgeleide werkloze jongeren dat na drie maanden werk had, lag in 2012/2014 op gemiddeld 31 procent, dat is 16 procentpunten lager dan in 2009/2011. Voor laagopgeleide werkloze jongeren nam dit veel minder af, namelijk 5 procentpunten, en kwam in 2012-2014 uit op 25 procent. Het aandeel onder hoogopgeleide werkloze jongeren bleef nagenoeg constant op ruim 50 procent.

Aandeel niet-onderwijsvolgende werklozen (15-27 jaar) met werk binnen drie maanden, naar opleidingsniveau

Aandeel niet onderwijsvolgende werklozen (15-27 jaar) met werk binnen drie maanden naar opleidingsniveau

Bron: Jeugdmonitor StatLine, Beroeps- en niet-beroepsbevolking; jongeren 15 tot 27 jaar