Regionaal mobiele mensen die een baan vonden

Baanvinders die één jaar vóór de enquêtedatum in een andere UWV arbeidsmarktregio woonden dan waarin ze op het moment van enquête werken. Zij zijn uit de oorspronkelijke woonregio verhuisd of pendelen van hieruit naar de nieuwe werkregio. Baanvinders die in het buitenland werken, blijven buiten beschouwing.