Aantrekkingskracht  voor nieuwe baan is hoog in Randstad en Midden Nederland

Er waren in 2013 bijna 850 duizend personen die minder dan een jaar in hun baan werkten. Van deze mensen die een baan vonden was bijna een kwart miljoen regionaal mobiel, dat wil zeggen dat zij zijn gaan werken in een andere regio dan waar zij wonen. Van de mensen die in de Randstad en het midden van het land een baan hebben gevonden is een relatief hoog percentage afkomstig uit een andere regio. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Aandeel uit andere regio onder degenen die een baan vonden, naar arbeidsmarktregio, 2011/2013

Aandeel uit andere regio onder degenen die een baan vonden, naar arbeidsmarktregio, 2011/2013

Groot Amsterdam en Haaglanden in top tien

De Randstad heeft aantrekkingskracht op werkenden. Bij ruim 80 duizend regionaal mobiele mensen die een baan vonden bevond het werk zich in de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Rijnmond, Midden-Utrecht en Haaglanden. Dit zijn de regio’s met de meeste werkgelegenheid. In Groot Amsterdam en Haaglanden kwam meer dan 35 procent van de mensen die een baan vonden van buiten de regio. Zij behoren daarmee tot de top tien. In Rijnmond was maar 22 procent van de mensen die een baan vonden mobiel; veel nieuwe banen werden juist bezet door mensen uit Rijnmond zelf. Het hoogste aandeel uit een andere regio had de arbeidsmarktregio Amersfoort met 46 procent.

Lage regionale mobiliteit aan de randen van het land

Werkregio’s met een relatief laag aandeel mensen die een baan vonden en afkomstig zijn uit een andere regio, grenzen aan zee of aan de buurlanden. Voor de meeste van deze regio’s hebben mensen die een baan vinden en regionaal mobiel zijn met een grote afstand te maken. In Zuid-Limburg was het aandeel dat van buiten de regio kwam met 9 procent het laagst.

Toptien arbeidsmarktregio's naar aandeel regionaal mobiel van degenen die een baan vonden, 2011/2013

Toptien arbeidsmarktregio's naar aandeel regionaal mobiel van degenen die een baan vonden, 2011/2013

Financiële dienstverlening trekt veel mensen van buiten de regio

De financiële dienstverlening telt relatief veel mensen die een baan vonden en regionaal mobiel zijn. Bijna de helft kwam van buiten de regio. In de financiële dienstverlening werken relatief veel hoogopgeleiden, die vaker mobiel zijn dan lager opgeleiden. Op de tweede en derde plaats van regionale mobiliteit staan de informatie- en communicatiesector en de zakelijke dienstverlening. Onderaan staan de bouwnijverheid en de horeca -, handels- en vervoerssector. Bij de horeca en handel speelt mee dat het verhoudingsgewijs vaak om deeltijdbanen met een relatief laag uurloon gaat.

Aandeel regionaal mobiel onder degenen die een baan vonden naar bedrijfstak, 2011/2013

Aandeel regionaal mobiel onder degenen die een baan vonden naar bedrijfstak, 2011/2013

Voor Groot Amsterdam en Haaglanden spelen de financiële dienstverlening, de informatie- en communicatiesector en de zakelijke dienstverlening een grote rol bij de regionale mobiliteit.  Daar was in deze drie bedrijfstakken ruim 40 procent van de mensen die een baan vonden van buiten de regio afkomstig. Voor de regio’s als totaal lag dit op respectievelijk 35 en 38 procent.

Bron: Maatwerktabel mensen die een baan vonden naar arbeidsmarktregio, 2011/2013