Zorgtoeslag

In 2006 is de Zorgverzekeringswet (ZVW) van kracht geworden. De financiering van dit nieuwe zorgverzekeringsstelsel leidde voor bepaalde inkomensgroepen tot aanzienlijke premieverhogingen. Om te voorkomen dat iemand meer dan een aanvaardbaar deel van zijn inkomen aan zorgkosten betaalt, compenseert de overheid de huishoudens onder een bepaald inkomensniveau met de zorgtoeslag. De overheid beoogt hiermee de zorg voor iedereen betaalbaar te houden.