Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen en vervangt sinds 1 januari 2009 de Kindertoeslag. Het belangrijkste verschil tussen het Kindgebonden budget en de Kindertoeslag is dat het Kindgebonden budget ook rekening houdt met het aantal kinderen in het gezin. De Kindertoeslag bestond sinds 1 januari 2008 en verving de fiscale kinderkorting.