Kinderopvangtoeslag

In 2005 trad de Wet Kinderopvang en de daaraan verbonden kinderopvangtoeslag in werking. De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten van formele kinderopvang voor kinderen die nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Formele opvang is opvang in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder.
Vanaf 2007 dragen bedrijven verplicht bij aan de kosten voor de kinderopvang. De werkgeversbijdrage wordt betaald aan het Rijk en dekte in 2013 meer dan de helft van de uitgekeerde kinderopvangtoeslag.