Huurtoeslag

Sinds 1 januari 2006 is de Wet op de huurtoeslag van kracht. Huurtoeslag is de opvolger van de vroegere huursubsidie. Het is een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag aan huurders die in verhouding tot hun inkomen duur wonen.