In 2019 helft van volwassenen 50-plusser

In 2019 is voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. In veel gemeenten is nu al de helft van de bevolking de 50 gepasseerd. Dat signaleert het CBS in zijn bevolkingsprognose.

2019: bijna 14 miljoen volwassenen, 7 miljoen 50-plussers

Nederland vergrijst steeds meer. In 1950 was nog minder dan een op de drie volwassenen in Nederland een 50-plusser. Naar verwachting is over vijf jaar één op de twee volwassenen 50-plus. Dan zijn 6,9 miljoen van de 13,7 miljoen volwassenen ouder dan 50 jaar.

Leeftijdsopbouw van Nederland

Leeftijdsopbouw van Nederland

Nederland telde op 1 januari van dit jaar ruim 16,8 miljoen inwoners. Daarvan waren meer dan 13,3 miljoen mensen 18 jaar of ouder. Het aandeel van de volwassen bevolking is de laatste decennia gestaag toegenomen. In 1950 was minder dan twee derde van de bevolking 18 jaar of ouder, nu is dat bijna 80 procent. Het aandeel neemt nog nipt toe tot 81 procent in 2045.

Aandeel volwassenen in bevolking

Aandeel volwassenen in bevolking

Oude schil rond jonge kern

Sommige gemeenten vergrijzen sterker dan andere. Op 1 januari 2014 is al in 264 gemeenten meer dan de helft van de volwassenen een 50-plusser. Deze gemeenten zijn vooral te vinden in Noord-Holland boven Amsterdam, Friesland, Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Twente, Zuid-Limburg, het zuiden van Noord-Brabant en Zeeland. Het meest vergrijsd zijn de gemeenten Rozendaal en Laren (NH), waar meer dan 65 procent van alle 18-plussers 50 jaar is of ouder. Het minst vergrijsd is de gemeente Utrecht, met minder dan 30 procent 50-plusserss binnen de volwassen bevolking.

Aandeel 50 plussers in de volwassen bevolking, 1 januari 2014

Aandeel 50 plussers in de volwassen bevolking, 1 januari 2014

50-plusmarkt

De verschuiving in de leeftijdsopbouw heeft tal van veranderingen op gang gebracht. Zo is de consumentenmarkt veranderd. In de periode 2010-2013 is het aantal autobezitters van 45 jaar en ouder duidelijk toegenomen, terwijl het aantal 45-minners met een auto afneemt. Met de aanhoudende vergrijzing wordt het autobezit meer dan ooit een zaak van 50-plussers. Ook de gemiddelde woonconsument krijgt een ouder profiel, de woonwensen veranderen.
De ouderenconsument wordt een steeds belangrijkere doelgroep. De marktsector heeft zich inmiddels al volop op 50-plussers gericht. Er zijn 50-plusbeurzen, datingsites voor 50-plussers en er is een ouderenomroep.

Bronnen: StatLine,