Investeringen binnen Nederland

Doordat het hier om nominale investeringen gaat (in geld) is het verloop iets anders dan in de eerste grafiek waarin de volumegroei is weergegeven.