Bedrijven

Met bedrijven worden in dit artikel niet-financiële vennootschappen bedoeld.