Particuliere verhuurder

Onder particuliere verhuurder(s) wordt verstaan:

Bedrijven

Alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter, zoals BV’s en NV’s, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.

Niet-commerciële instellingen

Alle instellingen zonder winstoogmerk, waaronder stichtingen die geen woningstichting zijn.

Particulieren

Hieronder worden alle natuurlijke personen verstaan.

Institutionele beleggers

Hieronder vallen pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.