Rente daalt

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, kwam in juni uit op 1,6 procent. In mei was dit 1,7 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in juni 2014 de rentetarieven aangepast. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, wordt op 11 juni met een 0,10 procentpunt verlaagd en komt uit op  0,15 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, zal eveneens met 0,10 procentpunt verlaagd worden. Dit rentetarief komt dan uit op -0,10 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone onder, maar dicht bij de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, is de inflatie in de eurozone in juni uitgekomen op 0,5 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)
Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.