Renteswap

Renteswaps zijn financiële derivaten, waarbij de rentestromen op twee onderliggende financiële instrumenten door twee partijen worden omgewisseld.