Tarief energiebelasting

De energiebelasting wordt berekend over de geleverde m3 gas per verbruiksperiode. De daarbij geldende tarieven zijn opgebouwd volgens een zogenoemde 'degressieve' tariefstructuur, met verschillende staffels. Iedere staffel  heeft een bovengrens. Als het totale verbruik gedurende het jaar niet boven de bovengrens van staffel 1 komt, betaalt men het tarief dat is gekoppeld aan staffel 1. Zodra het verbruik groter is dan de bovengrens van staffel 1, wordt het 'meerverbruik' belast met de heffing van staffel 2, etc. Het onderscheid “zakelijk/niet-zakelijk gebruik” is  m.i.v. 1 januari 2013 vervallen. Bron: Ministerie van Financiën.